Spletno računovodstvo preko internetne aplikacije

Najsodobnejša programska oprema in vse hitrejši internet nam omogočata, da na področju spletnega (internetnega) računovodstva naredimo velik korak naprej. V preteklem obdobju, ko je bila internetna povezava zelo počasna in še dokaj nezanesljiva, je pogosto prihajalo do motenj pri tem načinu poslovanja. V sedanjem času se lahko tudi v primeru izpada internetne povezave povežemo do programa s pomočjo mobilnih podatkov preko mobilne naprave.
Z uporabo spletnega vodenja računovodstva odpade dostavljanje poslovnih dokumentov do vašega servisa, posledično imate več časa za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Istočasno ne prihaja do razhajanja, kje se nahajajo vaši dokumenti, kajti vsa dokumentacija se v vsakem trenutku nahaja na vašem sedežu podjetja.

Kakšne so prednosti pri poslovanju preko spletne aplikacije:
* v vsakem trenutku imate svoje podatke na razpolago, 24/7;
* v primeru okužbe ali kraje računalnika so vsi podatki shranjeni na strežniku;
* visoka zaščita podatkov na serverju (kopiranje podatkov na neodvisne medije);
* pri maloprodajni prodaji (POS terminal) lahko vedno izdate račun tudi brez internetne povezave (kasneje ga za potrebe FURS-a potrdite);
* enostavna uporaba programa, vsebuje vse potrebne module za opravljanje kakršnekoli dejavnosti;
* zagotovljena strokovna pomoč v vsakem trenutku, 24/7;
* ažurno posodabljanje programa, tako za poslovni kot tudi računovodski del;

Kot prvo potrebujete poslovno-računovodski program. Takšni programi, ki bi ustrezali kvalitetnem nivoju, ki je potreben za ta način poslovanja, na našem trgu stanejo tudi nekaj tisoč evrov. Vsak dodatni modul, ki ga želite uporabljati, lahko cenovno doseže še nekaj sto evrov. Kasneje je potrebno plačevati tudi vzdrževanje in posodobitve, kar kljub nakupu programov lahko nanese kar zajeten znesek. Mi vam program zagotovimo za minimalno ceno in nudimo brezplačno pomoč pri uporabi!!!
Verjetno se sprašujete, kakšne prednosti vam prinaša ta način poslovanja? V odgovor vam lahko zagotovimo, da je ta sistem veliko bolj učinkovit in enostavnejši, napake pri vnosu in obdelavi podatkov pa so zmanjšane na minimum. Se sprašujete, kaj pridobite s internetnim načinom poslovanja? Lahko vam zatrdimo, da marsikaj, kot recimo:

* vso izdano in dospelo dokumentacijo v program vnašate sami na sedežu podjetja;
* v vsakem trenutku imate pregled nad prejetimi in izdanimi računi, kdaj zapadejo v plačilo, pregled po kupcih in dobaviteljih;
* vse prilive in odlive razknjižite avtomatično preko bančnih izpiskov;
* vnos podatkov se izvaja samo enkrat pri vas, s čimer se odpravi verjetnost neusklajenosti podatkov med vami in servisom;
* celotna dokumentacija ostaja pri vas, kar je marsikdaj ključnega pomena za sodobno poslovanje. S tem se tudi izognete nepotrebni dostavi dokumentacije v servis;
* v primeru kraje, okvare ali okužbe vašega računalnika z virusom so podatki shranjeni na centralnem strežniku;
* nenazadnje pa je pomembna tudi cena takšnega načina poslovanja. Zagotavljamo vam, da je lahko le-ta veliko nižja od klasičnega načina vodenja poslovnih knjig;
* istočasno poskrbimo za brezplačno avdio in video povezavo med našim servisom in vašo pisarno.

Pogosto se zgodi, da se podatki med stranko in servisom razlikujejo (napake pri vnosu podatkov, nekompletna dokumentacija v servisu, nepravočasna dostava......). To so dejavniki, ki so v praksi zelo pogosti. Ti problemi se pri spletnem načinu poslovanja ne morejo zgoditi, saj se podatki vnašajo v aplikacijo samo enkrat in to na vašem računalniku. Smatramo, da je v današnjem času smiselno razmisliti o spletnem načinu vodenja poslovnih knjig. Če se odločite za ta način poslovanja, se bomo maksimalno potrudili in našli za vas najbolj primerno rešitev!

© Copyright 2021 |  LAN-GEA d.o.o. |  All Rights Reserved

How to make a website - Learn more